برنامه همکاری علمی با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور که یکی از اقدامات جامع و منسجمی است که برای اتصال توانمندی‌ها و تخصص نیروهای کارآمد ایرانی خارج از کشور به اجرا درآمده است لذا این شرکت جهت حمایت از این طرح اقدام به تاسیس شرکت فن آور تحت نام شرکت تولیدی جهش صنعت معین به شماره ثبت 74494 و شناسه ملی 14012387514 در ایران کرده است . از جمله سوابق کاری این شرکت میتوان به داشتن بیش از هفت سال تجربه کاری در حوزه اختراعات، ابداعات ،ساخت محصول های نوین و جدید، طراحی سیستم های کنترل و اتوماسیون هوشمند، تحقیق و توسعه مواد نادر درطبیعت و تولید کاتالیزورهای هایتک پیشرفته متعدد خود در ایران و منطقه آمریکای شمالی ،اروپا اشاره کرد و اکنون این شرکت افتخار دارد که در خدمت صنعتگران و تولید کننده گان عزیز داخل کشور باشد و امیدواریم به وظیفه ملی خود عمل کرده باشیم


اولین تولید کننده پودر مس آند PMU  سایز 30- میکرون با خلوص 99.999 

طراح و سازنده انواع دستگاه های مبتکرانه و نوین  و مشاور احداث کارخانجات صنعتی

تولید کننده و تهیه کننده کاتالیزورهای فوق  پیشرفته صنعتی و مواد اولیه خاص

عضو ممتاز مراکز تحقیق و توسعه متعدد بین المللی ، ابداعات و اختراعات آمریکا و کانادا